Om agenturer och agenter

Vad är egentligen ett agenturföretag? Och vad innebär det att jobba som agent, återförsäljare eller distributör? Bolagsplatsen.se reder ut en del frågetecken:

Vad är en agent?

En agent kan kortfattat beskrivas som en näringsidkare med rätt att sälja ett annat företags produkter. Agenten erhåller sin försäljningsrättighet genom ett avtal med huvudmannen (företaget). Att bli agent är en långsiktig investering. Som agent driver du ett eget företag och ska inom detta verka för en hållbar och konstant försäljning.

På en marknad kan det finnas flera agenter för samma huvudman, men har man som agent ensamrätt på en marknad kallas man för generalagent.

Hur får man betalt?

Som handelsagent får du betalt genom provision från din huvudman. Ju mer du säljer, desto mer får du betalt. En agent har normalt inget varulager vilket innebär ett mindre ekonomiskt risktagande. Huvudmannen är den som fastställer priser och kund- och leveransvillkor.

Hur regleras agentavtalen?

I samband med att ett agentsamarbete inleds ska ett så kallat agentavtal skrivas mellan huvudmannen och agenten. I detta avtal regleras marknadens och provisionens storlek. Lagen om handelsagentur, i folkmun kallad Agentlagen, är den lag som reglerar agenturförhållanden i Sverige.

Vad är en distributör, återförsäljare och importör?

En distributör/återförsäljare köper varor från huvudmannen i syfte att sälja dessa i egen regi för sina kunder. Återförsäljaren eller distributören bestämmer själv, till skillnad från agenten, varornas pris och fakturerar själv sina kunder. Även som återförsäljare kan du ha ensamrätt för försäljning inom ett visst område eller land. Du kallas då för ensamåterförsäljare. Har du din huvudman i ett annat land räknas du som importör.

Agenturer, återförsäljare och importörer finns inom en mängd olika branscher, bland annat: kläder, dryck, möbler och tillverkningsindustrin.

En sida av Corporate Classifieds AB