Hur fungerar en franchise?

Vill du veta mer om hur en franchise verkligen fungerar - från avtal till hur verksamheten bedrivs? I sådana fall har du kommit helt rätt. Bolagsplatsen.se har här satt ihop en introduktion till hur franchise bedrivs och faktiskt fungerar i verkligheten. Låt oss börja.

De två parterna i ett franchiseavtal är franchisegivaren, som beviljar franchiselicens, och franchisetagaren, som investerar i den. I majoriteten av alla samarbeten så används likadana avtal för alla franchiseföretagare i ett visst land. Avtalen kan variera väsentligt beroende på typ av bransch, åtagande och rättigheter. Se därför till att noggrant gå igenom vilka lands lagar som gäller i franchiseavtalet. En god idé är att diskutera igenom avtalet med en advokat för att säkerställa att du är medveten om alla åtaganden, möjligheter och restriktioner innan du skriver på franchiseavtalet.

Franchising – att jobba med ett framgångsrikt koncept

Kom ihåg att din franchisenhet inte är en helt fristående affärsverksamhet. Som franchisetagare köper du möjligheten att driva en verksamhet baserad på franchisegivarens etablerade metoder, vilka normalt beskrivs ingående i den handbok som ges till franchisetagaren. Metoderna ser till att alla produkter och tjänster som erbjuds av franchisetagaren uppfyller en rad kvalitetsstandarder.

För att komma igång med din franchiseenhet behöver du finansiering. Ett bra tips är att undersöka ditt potentiella franchisekoncept, både nationellt och internationellt. När du känner att du har tillräckligt med kunskap är det dags att boka ett möta med din bank.

Hur finansierar man en franchise?

En av de första sakerna du bör fundera över är finansieringen av ett franchisekoncept. Har du möjlighet att själv gå in och driva det eller kan det göras med någon vän eller familjemedlem? Fördelarna med att driva tillsammans med någon du känner väl och litar på är att ni förhoppningsvis kan motivera varandra på ett bra sätt. Samtidigt så har du mer frihet och ansvar om du väljer att driva en franchise helt själv. För att få en uppfattning kring företagets kommande ekonomi är det en bra idé att gå igenom alla löpande kostnader såsom löner, lokalhyra och inköp samt förväntade intäkter. I slutändan bör du endast överväga koncept som har en god sannolikhet att bli lönsamma inom överskådlig framtid.

Lönsamhet?

Som franchisetagare är du företagare, och för att det ska vara en bra verksamhet att driva krävs det att den är lönsam. För att ta reda på hur lönsam en franchisemöjlighet faktiskt är bör du undersöka hur det har gått för franchisetagare i en situation liknande din egen. Du kan också fråga konkurrenter till dessa för att kunna jämföra deras siffror.

7 saker att tänka på

Innan du väljer att bli franchisetagare finns det några viktiga frågor som du bör ställa dig själv. Här nedan har vi sammanställt 7 viktiga faktorer att beakta:

  • Vad är mina initiala kostnader?
  • Vilka andra utgifter kan förväntas uppkomma?
  • Hur tjänar jag pengar som franchisetagare?
  • Vilka begränsningar har jag gällande leverantörer?
  • Vilken typ av regionalt skydd får jag?
  • Kan min verksamhet expandera?
  • Vilken typ av support kan man förvänta sig?

Sist men inte minst, passar du som franchisetagare? Många tror felaktigt att franchising är en möjlighet för kreativa entreprenörer som gärna tar beslut kring sin verksamhet helt själva. Få uppfattningar kan förmodligen vara längre från sanningen. Som franchisetagare har du ofta en viss möjlighet att bestämma några saker själv, men de huvudsakliga delarna av affärsmodellen för en franchise och alla dess åtagande bestäms av franchisegivaren.

En sida av Corporate Classifieds AB